Transportsektorn

bombardier 1bombardier 1
bombardier 1

Spårbundet och Automotive


SATCO har godkända tillverkare och lösningar inom kontaktdon, strömförsörjning och kapslingar. 
Våra kunder spänner över alla typer av företag inom transportsektorn i Norden.
Exempelvis tillverkare av tåg och delsystem, konsulter, system integratörer, trafik och driftsföretag samt företag som arbetar med renovering, ombyggnad, underhåll och service.

Kontakta SATCO för en diskussion.