Strömförsörjning

Specialinriktade på tågindustri, med högt ställda krav.

Martek Power

Kraftdistribution för tåg och andra krävande applikationer.
DC/DC, AC/DC, AC/AC, laddare m.m
Kundanpassade lösningar.

Kontakta
Tomas Kahlström
Tel. 08-584 300 53
E-post. tomas@satco.se