Medicin

Medicinteknisk IndustriMedicinteknisk Industri
Bild5

Medicinteknisk Industri

Hög tillförlitlighet är avgörande vid val av komponenter till Medicinteknisk Industri.
SATCO har ett brett sortiment av Termoelektriska produkter, både kylaggregat och peltiermoduler från Laird, som möter medicintekniska industrins krav.
Vi har ett flertal leverantörer som jobbar med anslutningsdon kvalificerade för Medicinsk Teknik.