Kontaktdon

RF-Kontakter till 65GHz kontakter. Små och lätta.
Vattentäta RF-kontakter, kablage och fukttäta lock.