HTKHTK
htk

HTK

Honda Connectors
​Kontakter för en mängd applikationer där utrymmet är begränsat.
0,8 mm delning, koaxer, specialer, stiftlister, USB m.m
Signal, kraft, eller optiska.