Historik SATCO


Mer än 90 år i branschen, Svenskt rekord!?

2009 061700932009 06170093
2009 06170093
Svenska AB Trådlös Telegrafi (SATT) bildades 1921, som ett helägt dotterbolag till AEG Elektriska AB. En avdelning på SATT sålde radiorör av fabrikat Telefunken och fick namnet Röravdelningen. Verksamheten bedrevs först på Sankt Eriksgatan i Stockholm men flyttade 1927 till en fabriksbyggnad på Tellusborgsvägen i Midsommarkransen, som tidigare tillhört flygpionjärerna Fjällbäck och Cederström. Försäljningen av elektronrör fick ett stort uppsving i samband med televisionens genombrott under 50-talet och otaliga vagnslaster med bl.a. bildrör, sändes till Motala och Norrköping, där de ledande TV-tillverkarna höll hus.

Från Rör till ChipFör att bredda komponentprogrammet och kundkretsen bildade SATT ett dotterbolag 1972 med namnet SATTCO, varvid en logotype i form av ett stiliserat S togs fram, som osökt förde tanken till en integrerad krets... Under 80-talet fusionerade Svenska AEG och Ahlsell. Det nya företaget köptes sedan upp av Boliden, för att efter en tid säljas till Trelleborg som sålde vidare till Stohne-koncernen.

SATTCO blir SATCO. 1988 fick personalen ett erbjudande att köpa företaget från sin börsnoterade ägare varvid namnet ändrades till SATCO Komponent AB. Vi har således haft verksamhet i komponentbranschen över mer än 90 år. Ett oslagbart rekord? Tack vare stabil kundkrets och goda leverantörer har vi klarat konjunktursvackorna och byggt upp ett bra finansnetto och ser med tillförsikt på framtiden.
​​​​​​​2020 har SATCO Komponent AB förvärvats av Addtec AB.

Nuvarande organisation
​SATCO Komponent AB Agentur med import och lagerförsäljning.
SATCO Elektronik AB Agentur med teknisk support vid direktaffärer mellan huvudman och slutkund.
svensk elektroniksvensk elektronik
svensk elektronik
Medlem i Branchorganisationen Svensk Elektronik