comexpresscomexpress
comexpress

Ept

Ept är specialister på press-fit kontaktering.
Colibri COM-Express,
Velox-VPX, AdvancedTCA, MicroTCA kontaktdon för bakplan.

Har även tillverkning för Fordonsindustrin.